Kontakt

osoba kontaktowa:

Paweł Stankiewicz
tel. +48 85 682 77 96
email
Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
ul. Stoczek 1
17-230 Białowieża