O Eduroam

Eduroam (EDUcation ROAMing) to międzynarodowy projekt, którego celem jest udostępnienie bezprzewodowej łączności w ramach środowiska naukowego.

Zasada działania eduroam

Działanie eduroam polega na umożliwieniu bezprzewodowego (lub opcjonalnie przewodowego) dostępu do sieci Internetu pracownikom i doktorantom, studentom wszystkich stowarzyszonych w projekcie instytucji.

Dostęp może być realizowany zarówno na terenie macierzystej jednostki, jak i poza nią – we wszystkich skupionych w projekcie eduroam sieciach.

Usługa oparta jest o mechanizmy kontroli dostępu 802.1x oraz o serwery uwierzytelniające RADIUS działające na terenie każdej dołączonej do eduroam instytucji.

eduroam na terenie Polski

Lista polskich uczestników projektu eduroam dostępna jest na polskiej stronie projektu: www.eduroam.pl.